Czytaj artykuły - domeny regionalne

Na czym polega dzierżawa domeny internetowej? Ajencja domeny internetowej świadczy, że przechodzi ona do panelu dzierżawcy na z góry oznaczony okres czasu. Nabywający ma prawo do swobodnego administrowania serwerami DNS, ale nie może zbyć domeny, wytransferować jej czy zmienić subskrybenta. Po upływie ustalonego czasu dzierżawy abonent ma prawo ją sprzedać. W owym czasie dzierżawca automatycznie staje się jej posiadaczem. Korzyści, jakie płyną z wydzierżawienia domeny internetowej, to m.in.: • prawo pierwokupu po zakończonym czasie dzierżawy, • szansę modyfikacji serwerów DNS, • niskie koszty utrzymania najmowanej domeny, • możliwość ratalnego kupna domeny, • szansę rezygnacji z dzierżawy, jeśli pozwalają na to warunki umowy.